top of page
Search
  • ville1ruuska

Sivutuote - By-product

Updated: Jul 20, 2022

Ville Ruuska: Sivutuote – By-product

B-galleria 7.1.-24.1.2020


”Sivutuote on toissijainen tuote, jota ei valmisteta tarkoituksellisesti, mutta joka syntyy päätuotteen valmistuksen yhteydessä joka tapauksessa.” -Wikipedia


Näyttelyn teokset rakentuvat muun taiteellisen tekemiseni sivutuotteena syntyvästä materiaalista. ”Varsinaisen” tai tavoitteellisen työskentelyn lomassa tätä materiaalia saattaa syntyä hyvinkin spontaanisti ja intuitiivisesti.


“Toisen roska on toisen aarre” -Tuntematon filosofi.


Maalauskankaan helmat, kehyspuiden kannikat, hiilirasian kansi tai jämävaneri ansaitsevat tulla nähdyksi ja arvostetuksi samalla tavalla kuin ne objektit, joista nämä kappaleet on irrotettu. Tässä näyttelyssä on kuitenkin ristiriita. Miksi koristella hukkamateriaali joksikin muuksi kuin mitä se on? Ylentääkö piirtäminen tai maalaaminen jotenkin näiden kappaleiden arvoa? Miten näitä sivutuotteita voi muokata niiden materiaalisuutta kunnioittaen? Miten materiaalit määrittyvät taiteeksi työskentelyn kautta?


Tähän näyttelyyn johtaneet kysymykset ovat pyrkimys hahmottaa maailmaa uusmaterialistisesta näkökulmasta ja kyseenalaistaa humanistisessa ajattelussa vallitsevia hierarkioita ja kahtiajakoja.


Ville Ruuska


https://bgalleria.net/post/637646097900355584/ville-ruuska-sivutuote19 views0 comments
bottom of page