top of page
Search
  • ville1ruuska

Hurdleshield


Aloita estejuoksu tästä ja saavuta good life! Olet vapaa luomaan oman polkusi, kunhan muistat seurata opasteita.


Hurdleshield -veistos tulkitsee kokemusta kaupunki- ja kilpailuympäristössä tapahtuvasta liikunnasta.


Pääomalle alistettu estejuoksu paremman elämän perässä. Rakennetun ympäristön hallinta, kulkemisten ja olemisten kontrollointi. Erilaiset rakennetun ympäristön suojaustekniikat: toiset säilyttävät ja suojelevat (rakennettua ympäristöä) ja toiset estävät tai ohjaavat kulkua ja pitävät loitolla (epätoivottuja ihmisiä ja muun lajisia).


Hurdleshield, 2022 — Puu, kaakelit, mustesuihkutuloste, betoni, teräs.

Esillä Escaping spaces ryhmänäyttelyssä Köysiratagalleriassa Turussa keväällä 2022.

-


Start the race here and pursue a good life! You’re free to create your own path, just remember to follow the instructions.


Hurdleshield is a sculpture which acknowledges the means and techniques controlling our moving and exercising in a city/competition environment.


Bodies subjugated to capital for the prospect of better lives. Dominance of structured environment. What kind of different protective techniques and measures does the built/city environment include?

Some are preservative and protective while others aim to deter and guide away unwanted beings.


Hurdleshield, 2022 — Wood, tiles, inkjet print, concrete, steel.

On view at Escaping spaces groupshow at Köysiratagallery in Turku, spring 2022.

Ville Ruuska.

14 views0 comments
bottom of page